Szkolenia operatorów IMBiGS

 • Szkolenia operatorów maszyn budowlanych
 • Szkolenia operatorów maszyn budowlanych

Operator  koparkoładowarki, wszystkie,  kl. III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  koparkoładowarki  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  koparki jednonaczyniowej do 25 ton, kl. III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki jedn.

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  koparki   wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  koparki  jednonaczyniowej, wszystkie kl. I

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jedn.
 • Odbyte szkolenie z zakresu klasy III ( bezpośrednio po ukończeniu szkolenia w zakresie klasy III (bez konieczności przystępowania do egzaminu na uprawnienia klasy III),kandydat może przystąpić do szkolenia w zakresie klasy I najwyższej)

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  koparki  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 1-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

 

Operator  ładowarki  jednonaczyniowej do 20 ton, kl. III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jedn.

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  ładowarki  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  ładowarki  jednonaczyniowej, wszystkie kl. I

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jedn.
 • Odbyte szkolenie z zakresu klasy III ( bezpośrednio po ukończeniu szkolenia w zakresie klasy III (bez konieczności przystępowania do egzaminu na uprawnienia klasy III),kandydat może przystąpić do szkolenia w zakresie klasy I najwyższej)

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  ładowarki  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 1-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  spycharki, do 110 kW  kl. III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  spycharki wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  spycharki, wszystkie kl. I

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora
 • Odbyte szkolenie z zakresu klasy III ( bezpośrednio po ukończeniu szkolenia w zakresie klasy III (bez konieczności przystępowania do egzaminu na uprawnienia klasy III),kandydat może przystąpić do szkolenia w zakresie klasy I najwyższej)

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  spycharki  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 1-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  walcy drogowych , wszystkie kl. II

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora walcy drogowych.

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  walcy drogowych  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie kl.II

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych .

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych  wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  pompy do mieszanki betonowej, wszystkie  kl. III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora pompy do mieszanki betonowej.

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora  pompy do mieszanki betonowej   wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 3-tyg

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Operator  pilarki mechanicznej do ścinki drzew  kl.III

wymagania wstępne dla uczestnika

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew

cel kursu

Uzyskanie uprawnień operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew    wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.), zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

czas trwania

ok 1-tydz

egzamin

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

                               Cena kursu zawiera :

 • zajęcia teoretyczne wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Ośrodek Szkolenia PRIMO

Renata Gawron

NIP 6611946910

ul. Sandomierska 26a pok. 209, 27-400 Ostrowiec Św.

+48 601 695 080

primo@superkursy.com.pl

92 1020 2674 0000 2602 0155 7537