• Ośrodek szkolenia kierowców ZYGZAK
 • Ośrodek szkolenia kierowców ZYGZAK
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy to podstawowe uprawnienie do prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym.
Dowiedz się jak wygląda kurs prawa jazdy, ile trwa jego zrobienie, oraz jakich dokumentów będziesz potrzebować, kiedy się zapiszesz.

Kiedy możesz zapisać się na prawo jazdy kategorii B?

 • gdy masz ukończone 18 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 18 roku życia (tylko w tym przypadku otrzymasz numer PKK)
 • jeśli nie ukończyłeś/aś 18 roku życia pamiętaj o pisemnej zgodzie rodzica!

Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

  1. umówić się na badania lekarskie
  2. udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złożyć komplet dokumentów:
   • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
   • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
   • fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm
   • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości
  3. Odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – po złożeniu opisanych wcześniej dokumentów oraz dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Co obejmuje kurs?

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych na pojeździe marki Hyundai i20
  • materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i znakami oraz płyta CD z testami przygotowującymi do egzaminu teoretycznego)
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny 1 godzina

Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu prawa jazdy

Jeśli przed zapisem na kurs prawa jazdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD możesz nie uczestniczyć w wykładach.


Ośrodek Szkolenia Kierowców ZYGZAK

Łukasz Wardzała

NIP 6612204895

ul. Norwida 8, 27-400 Ostrowiec Św.

+48 605 462 939

40 1020 2674 0000 2602 0155 7503